Hỗ trợ trực tuyến
Mr Minh - 0909 75 22 00
Anh Minh - 0938 649 606

Thống kê truy cập

Đang Online: 13
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tổng: 944638

Đảng bộ xã Đông Phong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Đảng bộ xã Đông Phong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Theo đồng chí Ngô Chí Thảo, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phong: Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Đông Phong đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trong quá trình chỉ đạo Đảng ủy luôn bám sát nhiệm vụ: “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đời sống văn hoá là nền tảng” trên cơ sở đó cụ thể hoá các nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn của địa phương; kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những quan điểm sai trái, lệch lạc.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng các loại cây trồng cho năng suất, giá trị kinh tế cao... Với lợi thế KCN Yên Phong liền kề, thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ. UBND xã khuyến khích, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ gia đình cho thuê phòng trọ; đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh các ngành nghề cơ khí, thu mua đồng phế liệu, dịch vụ vận tải, xây dựng, kinh doanh ăn uống... Nhờ đó góp phần thu ngân sách trên địa bàn xã hằng năm đạt trên 200 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt gần 35 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Đông Phong đã và đang tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đảng bộ xã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ; tăng cường ý thức trách nhiệm, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo việc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, 100% đảng viên đều viết bản đăng lý “làm theo” và đến cuối năm, tự đánh giá, kiểm điểm gắn với việc phân loại cán bộ, đảng viên. Trong việc lãnh đạo triển khai nhiệm vụ, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Trong sinh hoạt, Đảng ủy chú trọng đến việc nâng cao chất lượng; sinh hoạt có nội dung trọng tâm, trọng điểm theo chuyên đề; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình để củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Để tinh giản bộ máy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, một số chức danh cán bộ của xã được phân công kiêm nhiệm. Qua thực tiễn, Đảng ủy xem xét những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, hiệu quả công tác tốt được đưa vào quy hoạch, đào tạo để tạo nguồn cán bộ bổ sung. Mặt khác, Đảng ủy cũng đã tăng cường công tác kiểm tra chi bộ và đảng viên định kỳ và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra tập trung chủ yếu việc thực hiện các quy định theo Điều lệ Đảng; vai trò lãnh đạo của chi bộ và nhiệm vụ được giao cho đảng viên. Công tác giám sát cũng được triển khai thường xuyên. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đều được xử lý nghiêm.

Đảng ủy xã Đông Phong còn tập trung lãnh đạo nhằm đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền xã; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Nhờ vậy, hệ thống chính trị của xã vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện đổi mới, giải pháp quan trọng và then chốt mà Đảng ủy xã Đông Phong đã tập trung triển khai là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Hiện nay, gần 100% đội ngũ cán bộ xã đã đạt chuẩn về chuyên môn. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ luôn được quan tâm và triển khai bảo đảm đúng quy trình.

Nhờ hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nên vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương thể hiện rõ nét. Qua bình xét hằng năm, toàn xã có trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, 4/4 thôn đạt làng văn hóa; MTTQ và các đoàn thể được công nhận vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; Đảng bộ đạt TSVM. Năm 2016, Đông Phong đạt chuẩn nông thôn mới.

Việc đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã Đông Phong đã và đang thực sự tạo ra nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống.

Copyright В 2015 CЖЎ Sбџ Quang Minh. All rights reserved.

Online: 13 Total: 944638